hier Lets Wageningen, terug van weggeweest.

Content pagina 2


Zonnestenen, hoe en waarom?


In het engels betekent 'to Let' zoveel als 'laten gebeuren'. Met een eerlijke vegoeding kun je veel laten gebeuren.

Hoe precies een eerlijke vergoeding kan bestaan, zal hier duidelijk worden.


In 1972 werd voor het eerst de dekking van een westerse munt verwijderd. Sindsdien hebben velen geexpeirmenteerd met ongedekte (ook wel 'fiat') munten, de Lets ook. Maar na 20 jaar, zijn we nu van mening dat een gedekte munt wenselijk is, mits de dekking voor ons echte waarde heeft. Zo'n waarde blijft en behoudt zijn waarde zolang we die (samen) hoogachten. Omdat de munt voor ons dan aantrekkelijker is gaan we die meer gebruiken. Die munt heet voortaan Zonnesteen, een ruilmiddel binnen onze vereniging.

De invloed van de dekking werkt niet alleen positief op de acceptatie van de munt, ook de betreffende waarde wordt er beter van. Want we financieren onze hoge waarde nu zelf en laten dat niet langer over aan anderen, die er geld voor vragen. Daarmee eigenen we ons die waarde toe. In een inflatie-economie genereren vaste waarden (zoals huizen) inkomsten. Die inkomsten vallen ons nu toe.

Onze keuze is gevallen op lokaal opgewekte zonne-energie, met wind of zonnepaneel. Een van de overwegingen was dat we daar zelf eigenaar van willen zijn en niet deze van buitenlandse investeerders te moeten betrekken. In Wageningen zijn er een aantal zonnepaneel-initiatieven waar particulieren kunnen meedoen.

Doordat onze nieuwe munt (met vaste waarde in een inflatie-economie) inkomsten genereert, hoeven we niet meer samen nul te staan. Samen staan we positief. Bij meer handel staan we samen meer positief. We kunnen nu ook leden die moeten vertrekken door een verhuizing hun Stenen terugkopen en we hoeven geen contributie meer te innen, want er zijn al inkomsten uit de genoemde bron.